vvd logo

Welkom

Hartelijk welkom op mijn website.

Op 2 maart 2011 ben ik gekozen in de Provinciale Staten van Utrecht. Ik ben vice-voorzitter en woordvoerder Cultuur & Erfgoed van de VVD-fractie. Daarnaast ben ik voorzitter van de statencommissie Ruimte, Groen & Water en lid van het presidium.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie over mij, mijn visie en standpunten en de activiteiten die ik onderneem.

Werk

Ik ben werkzaam bij de gemeente Nieuwegein. Daar lever ik een bijdrage om de nieuwe wettelijke taken in de (jeugd)zorg en werk & inkomen per 1 januari 2015 goed uitgevoerd te krijgen door de gemeenten in de regio Lekstroom. Ik begeleid de samenwerking tussen de gemeenten onderling en met de zorgverzekeraar(s). Eerder heb ik op het snijvlak van sociale en ruimtelijke ontwikkeling met woningcorporaties, onderwijs, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen gezorgd dat inwoners meer zelf kunnen beslissen hoe zij hun leven willen leiden, met nadruk op wat ze wel kunnen! Het vergroten van de zeggenschap over het eigen leven is leidend in mijn activiteiten. Zowel in mijn werk als daarbuiten.

Andere ervaring

Persoonlijk