vvd logo

Achtergrond en opleiding

Wat is mijn achtergrond?

Ik ben in 1969 geboren en daarna getogen in Utrecht in een familie die al generaties actief was in het Utrechtse midden- en kleinbedrijf. Belangrijke lessen uit mijn jeugd:


Ook heb ik gezien welk negatief effect overheidshandelen kan hebben: administratieve lastendruk, tegenstrijdige wetgeving en belastinggeld dat werd verspild terwijl er hard voor was gewerkt. Nuttig als achtergrond als je later bij een overheid komt te werken...

De basis: goed onderwijs